Det er ikke meget anderledes at bestille internet til en virksomhed, end det er at bestille nyt internet hjem til din private bolig.

Dog kan du godt opleve, at der er forskel i prisen, og i nogle erhverslokaler er det simpelthen ikke muligt at få samme løsning, som den du kan få derhjemme.

Der er risiko for at havne i en situation, hvor du er nødt til at vælge et dyrere abonnement end det, du kender fra den private gren af branchen, men det betyder dog ikke, at du ikke stadig kan gøre noget for at finde en så billig løsning som overhovedet muligt.

For bare fordi du ikke kan vælge at få internet leveret af YouSee eller Stofa, som du kan derhjemme, betyder det ikke, at der ikke kan være en idé at sammenligne priser fra diverse udbydere for at spare så meget som muligt.

Find ud af hvor meget internet du har brug for

Til at starte med kan det være klogt at finde ud af, hvor stærk en forbindelse du har brug for. Skal det være fibernet? Hvor mange skal bruge nettet? Er der nogle tekniske krav til nettet?

Skal du eksempelvis have 20 ansatte til at sidde og yde videochat support, er det utroligt vigtigt, at nettet er stærkt, hurtigt og stabilt.

Er det omvendt bare dig selv eller dig og din partner, der skal sidde og programmere, ringe ud for at sælge eller lignende, er det jo bare essentielt, at I kan komme på nettet, tjekke e-mails eller lignende. Så behøver I måske ikke lige så meget power.

Hvem kan levere hos dig?

Alt afhængig hvor din virksomhed bor, kan der forskel på, hvem der har mulighed for at levere internet til din adresse.

Det er nemlig ikke alle internetudbydere, der har mulighed for at levere internet til alle adresser i landet. Det afhænger langt hen af vejen af, hvem der ejer kablerne i jorden, der er trukket til den bygning du sidder i.

Mange internetudbydere har en adressetjekker, hvor du kan indtaste din adresse og finde ud af, om det pågældende firma kan levere billigt internet til den adresse eller ej.

Alternativer hvis der ikke er adgang til kabelnet

Hvis der ikke er blevet trukket kabler til din bygning, eller hvis der ikke er mulighed for at få det, kan der være nogle alternativer til et kablet netværk, du kan kigge nærmere på.

Et godt bud kan eksempelvis være mobilt bredbånd. På den måde får du en router ud med et SIM-kort, akkurat som du har i din mobil. Så kan du komme på nettet via den. Vær dog opmærksom på, at du ofte har en begrænsning på dit forbrug, og det er ikke altid lige så hurtigt, som hvis du er på et kablet netværk.

Sammenlign priser fra forskellige udbydere og spar penge

Og så er det en god idé at ringe rundt og indhente priser fra diverse internetudbydere og sammenligne priserne på deres produkter, så du nemt kan danne dig et overblik over, hvor det kan gøres billigst.

Her er det altid vigtigt at medregne elementer som bindingsperioder, oprettelsesgebyr eller hvad der nu kan være forbundet med at komme på nettet som en ny kunder hos en internetudbyder. Det er alt sammen noget, du skal holde øje med.

Sådan får du billigt internet til din virksomhed

Sådan får du billigt internet til din virksomhed