FTFa

Der er ingen tvivl om, at arbejdsmarkedet kan være en udfordrende labyrint at navigere igennem. I takt med øget globalisering og skiftende økonomiske konjunkturer, er der en stigende usikkerhed for både arbejdsgivere og ansatte. Det er her a-kassen FTFa kommer ind i billedet som din trygge havn og hjælpende hånd på det danske arbejdsmarked. Lad os dykke ned i FTFas tilbud og fordele, så du kan få det optimale ud af dit arbejdsliv uden bekymringer om fremtiden.

FTFa A-kassen: En grundig gennemgang

FTFa A-kassen er en af de mest populære og anerkendte a-kasser i Danmark, som primært fokuserer på at hjælpe fagligt uddannede og akademikere. FTFa tilbyder forskellige ydelser og fordele for deres medlemmer, herunder økonomisk støtte i form af dagpenge ved arbejdsløshed samt rådgivning om jobsøgning og karriereudvikling.

En af de vigtigste aspekter ved FTFa A-kassen er dens medlemskab. For at blive medlem skal man betale et månedligt kontingent, der varierer alt efter ens alder og beskæftigelsessituation. Prisen for medlemskab ligger generelt mellem 400-500 kr. om måneden, men kan være lavere for studerende eller personer under 30 år.

FTFa A-kassen tilbyder også en række uddannelsesmuligheder for sine medlemmer. Disse inkluderer kurser og workshops indenfor ledelse, kommunikation, projektledelse og meget mere. Derudover har FTFa et tæt samarbejde med flere uddannelsesinstitutioner, hvilket gør det nemmere for medlemmerne at finde relevante kurser og videreuddannelse.

Et andet centralt element i FTFa A-kassen er deres rådgivningsservice, som hjælper medlemmerne med at navigere igennem arbejdsmarkedet. Rådgiverne hos FTFa kan hjælpe med alt fra CV og ansøgningsskrivning til jobsamtaleforberedelse og karriereplanlægning. Denne service er særligt værdifuld for nyuddannede, der måske ikke er bekendte med arbejdsmarkedets strukturer og krav.

Netværk spiller også en stor rolle i FTFa A-kassen. Medlemmerne får adgang til et omfattende netværk af fagfolk og virksomheder, som kan hjælpe dem med at skabe nye kontakter og finde jobmuligheder. FTFa organiserer desuden forskellige arrangementer, såsom jobmesser og netværksmøder, hvor medlemmerne kan møde potentielle arbejdsgivere og udvide deres professionelle netværk.

Endelig har FTFa A-kassen en stærk faglig profil, hvilket betyder, at de arbejder tæt sammen med fagforeninger og andre organisationer for at sikre gode arbejdsvilkår for deres medlemmer. Dette inkluderer bl.a. at forhandle overenskomster på vegne af medlemmerne samt at rådgive om rettigheder og pligter i forbindelse med ansættelseskontrakter.

Sammenfattende er FTFa A-kassen en vigtig ressource for fagligt uddannede og akademikere i Danmark. De tilbyder økonomisk støtte, uddannelsesmuligheder, rådgivning, netværk og faglig støtte – alt sammen for at hjælpe deres medlemmer med at opnå succes på arbejdsmarkedet.

Hvad er FTFa A-kassen?

FTFa A-kassen er en arbejdsløshedskasse i Danmark, der har til formål at sikre økonomisk tryghed for sine medlemmer ved arbejdsløshed. FTFa står for Fagligt Fælles Forbund a-kasse, og den henvender sig primært til personer inden for det offentlige og private arbejdsmarked, som arbejder med administration, ledelse, rådgivning og service.

FTFa A-kassen blev etableret i 1974 og er siden vokset til at blive en af de største a-kasser i landet. Som medlem af FTFa har man mulighed for at modtage dagpenge eller efterløn ved arbejdsløshed samt få adgang til en række forskellige services og ydelser.

En af de vigtigste funktioner ved FTFa A-kassen er at administrere dagpengeordningen for sine medlemmer. Dette indebærer blandt andet at udbetale dagpenge til berettigede medlemmer, vejlede om reglerne for dagpengesystemet og bistå med hjælp og rådgivning under jobsøgningen.

For at kunne modtage dagpenge fra FTFa skal man opfylde en række krav:

 1. Være medlem af FTFa.
 2. Have været medlem i mindst et år.
 3. Have haft en vis mængde beskæftigelse indenfor de seneste tre år (mindst 1924 timer).
 4. Være tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende og aktivt søge arbejde.

Udover dagpengeordningen tilbyder FTFa også en række andre services og ydelser til sine medlemmer. Disse inkluderer blandt andet:

 • Karriererådgivning: FTFa tilbyder individuel karriererådgivning, der kan hjælpe med at styrke ens jobsøgning og karriereudvikling.
 • Kurser og workshops: FTFa arrangerer løbende forskellige kurser og workshops inden for emner som jobsøgning, kompetenceudvikling og personlig udvikling.
 • Netværk og arrangementer: Medlemskabet af FTFa giver adgang til et netværk af faglige kontakter samt mulighed for at deltage i arrangementer og konferencer.
 • Juridisk bistand: FTFa yder juridisk bistand i forbindelse med arbejdsretlige spørgsmål og konflikter på arbejdspladsen.

Som medlem af FTFa A-kassen er man altså sikret økonomisk tryghed ved arbejdsløshed samt adgang til en række ressourcer, der kan hjælpe med at finde nyt arbejde og udvikle ens karriere.

Formålet med FTFa

FTFa er en a-kasse, der specifikt henvender sig til faglige og tekniske funktionærer inden for det offentlige og private arbejdsmarked. A-kassen har som mål at sikre sine medlemmer den bedst mulige økonomiske støtte i tilfælde af ledighed samt at hjælpe dem med at finde et nyt job hurtigst muligt.

En af de primære formål med FTFa er at yde dagpenge til de medlemmer, der opfylder betingelserne for at modtage denne ydelse. Dagpengesatsen beregnes på baggrund af medlemmets tidligere indkomst og arbejdstid. Ud over dagpenge kan FTFa også bistå med andre ydelser såsom efterløn, supplerende dagpenge og jobrotationsydelse.

Et andet vigtigt formål med FTFa er at tilbyde rådgivning og vejledning til sine medlemmer. Dette inkluderer blandt andet hjælp til jobsøgning, udarbejdelse af ansøgninger og CV’er samt rådgivning om rettigheder og pligter i forbindelse med ledighed. A-kassens konsulenter kan også hjælpe medlemmerne med at afdække deres kompetencer og udviklingsmuligheder.

Derudover arbejder FTFa aktivt på at skabe et netværk mellem sine medlemmer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Dette gør de ved at arrangere jobmesser, netværksarrangementer og kurser, hvor medlemmerne kan møde potentielle arbejdsgivere og udvide deres faglige netværk.

FTFa har også en række samarbejdspartnere inden for forskellige brancher, som a-kassen løbende er i dialog med for at sikre, at medlemmernes kompetencer matcher arbejdsmarkedets behov. Dette gør det nemmere for FTFa’s medlemmer at finde et job, der passer til deres kvalifikationer og ønsker.

Sammenfattende er formålet med FTFa at støtte sine medlemmer økonomisk i tilfælde af ledighed samt hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Dette opnår de gennem en kombination af dagpenge, rådgivning, netværksaktiviteter og samarbejde med relevante aktører på arbejdsmarkedet.

Medlemskab og krav

FTFa er en af de førende a-kasser i Danmark, som henvender sig specielt til fagprofessionelle inden for de tekniske og administrative områder. For at blive medlem af FTFa og nyde godt af deres service, skal man opfylde visse krav. I denne tekst vil vi dykke ned i detaljerne omkring medlemskab og krav ved FTFa.

For det første er det vigtigt at understrege, at FTFa ikke kun er en arbejdsløshedskasse, men også en fagforening. Det betyder, at medlemskabet inkluderer både økonomisk sikkerhed i form af dagpenge ved ledighed samt professionel rådgivning og hjælp ved arbejdsrelaterede udfordringer.

For at blive medlem af FTFa skal man opfylde følgende grundlæggende krav:

 1. Du skal være fyldt 18 år.
 2. Du må ikke modtage folkepension eller efterløn.
 3. Du skal have ret til dagpenge ifølge lov om arbejdsløshedsforsikring (eksempelvis ved at være dansk statsborger eller opholdstilladelse).

Derudover findes der nogle uddannelsesmæssige krav, som man skal opfylde for at kunne blive medlem:

 1. Du skal have gennemført en uddannelse på mindst 18 måneder indenfor de tekniske eller administrative områder.
 2. Hvis du endnu ikke har gennemført en uddannelse, skal du være i gang med en relevant uddannelse og forvente at afslutte den indenfor 5 år.

Når man er medlem af FTFa, er der også nogle krav og forpligtelser man skal opfylde for at kunne modtage dagpenge:

 1. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende.
 2. Du skal følge reglerne omkring dokumentation og møder med jobcenteret.
 3. Du må ikke afvise et rimeligt jobtilbud uden gyldig grund.

For at sikre, at man opfylder kravene, anbefales det at holde sig orienteret om de gældende regler på FTFa’s hjemmeside samt tilmelde sig deres nyhedsbrev.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom FTFa primært henvender sig til fagprofessionelle inden for de tekniske og administrative områder, kan personer fra andre faggrupper også blive medlemmer. Dog vil disse personer ikke have adgang til den samme fagspecifikke rådgivning som de øvrige medlemmer.

For dem der ønsker yderligere sikkerhed i form af lønforsikring, tilbyder FTFa også en supplerende lønforsikring, som kan give op til 90% af din tidligere løn ved ledighed. Dette kræver dog et særskilt abonnement og betaling ud over det almindelige a-kasse-medlemskab.

Sammenfattende er FTFa en a-kasse og fagforening, der henvender sig specifikt til fagprofessionelle inden for tekniske og administrative områder. For at blive medlem skal man opfylde visse alders-, uddannelses- og arbejdsmarkedskrav. Som medlem får man adgang til dagpenge ved ledighed samt professionel rådgivning og hjælp i arbejdsrelaterede situationer.

Fordele ved at være medlem af FTFa

FTFa er en a-kasse (arbejdsløshedskasse) i Danmark, som tilbyder økonomisk støtte og karriererådgivning til sine medlemmer. At være medlem af FTFa giver adgang til en række fordele, der kan hjælpe dig både i dit arbejdsliv og i perioder med ledighed. Nedenfor finder du en liste over nogle af de vigtigste fordele ved at være medlem af FTFa:

 1. Dagpenge: Som medlem af FTFa har du ret til dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs og opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Dagpengene sikrer dig en grundindkomst, mens du søger efter et nyt job.
 2. Supplerende dagpenge: Hvis du får deltidsarbejde eller løst ansættelsesforhold, kan du modtage supplerende dagpenge fra FTFa. Disse ydelser kan hjælpe dig med at opretholde din levestandard, selvom din indkomst er lavere end normalt.
 3. Karriererådgivning: FTFa tilbyder professionel karriererådgivning og vejledning til sine medlemmer. Dette inkluderer hjælp til jobsøgning, udarbejdelse af CV og ansøgninger samt råd om kompetenceudvikling.
 4. Kurser og workshops: FTFa arrangerer løbende kurser og workshops inden for forskellige emner relateret til arbejdsmarkedet. Dette kan hjælpe dig med at udvikle dine kompetencer og forberede dig til nye jobmuligheder.
 5. Netværk: FTFa har et stort netværk af medlemmer inden for forskellige fagområder og brancher. At være en del af dette netværk kan give dig adgang til nye jobmuligheder og hjælpe dig med at skabe værdifulde kontakter i din branche.
 6. Juridisk bistand: FTFa tilbyder juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med arbejdsrelaterede spørgsmål, såsom opsigelse, ansættelseskontrakter og arbejdsmiljøproblemer.
 7. Forsikringer: Som medlem af FTFa har du mulighed for at tegne forskellige forsikringer, såsom lønforsikring, der giver dig ekstra økonomisk tryghed i tilfælde af ledighed eller sygdom.
 8. Medlemsfordele: Ud over de ovennævnte ydelser får du som medlem af FTFa adgang til en række attraktive rabatter og fordele hos forskellige samarbejdspartnere inden for blandt andet forsikring, bank, rejser og kulturtilbud.

Ved at være medlem af FTFa sikrer du dig altså ikke kun økonomisk støtte ved ledighed, men også adgang til en lang række ressourcer og ydelser, der kan hjælpe dig i din karriere og give dig et stærkt netværk på arbejdsmarkedet.

Dagpenge og efterløn

Dagpenge er en økonomisk støtte, som tilbydes til arbejdsløse personer i Danmark. Denne ydelse er designet til at hjælpe folk med at opretholde en vis levestandard, mens de søger efter et nyt job. For at være berettiget til dagpenge skal man være medlem af en a-kasse, som er en arbejdsløshedskasse. En af de mest populære a-kasser i Danmark er FTFa.

FTFa er en faglig a-kasse, der henvender sig primært til personer inden for det private og offentlige arbejdsmarked med videregående uddannelser. FTFa’s dagpengesystem sikrer, at medlemmerne har adgang til økonomisk støtte under perioder uden beskæftigelse.

For at modtage dagpenge fra FTFa skal man opfylde følgende kriterier:

 1. Være fuldtidsforsikret og have været medlem af FTFa i mindst ét år.
 2. Have haft lønarbejde i mindst 1.924 timer inden for de seneste tre år.
 3. Være aktivt jobsøgende og registreret som ledig hos jobcenteret.

Efterløn er en anden form for økonomisk støtte, der kan søges gennem FTFa. Efterløn er designet til at give personer mulighed for gradvist at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen og samtidig modtage en delvis løn. For at være berettiget til efterløn skal man opfylde følgende krav:

 1. Være medlem af FTFa og have betalt til efterlønsordningen i mindst 30 år.
 2. Have nået den gældende efterlønsalder, som varierer afhængigt af ens fødselsår.

Det er vigtigt at bemærke, at dagpenge og efterløn ikke kan modtages samtidig. Hvis man vælger at modtage dagpenge, skal man fortsat være aktivt jobsøgende og opfylde de øvrige krav for dagpengeberettigelse. Hvis man derimod vælger at gå på efterløn, behøver man ikke længere at søge arbejde aktivt.

FTFa tilbyder også en række andre ydelser og services til sine medlemmer såsom karriererådgivning, hjælp til jobsøgning, kompetenceudvikling og netværksarrangementer. Disse ressourcer er designet til at styrke medlemmernes faglige profil og øge deres chancer for at finde et nyt job hurtigt.

Sammenfattende er dagpenge og efterløn to vigtige økonomiske støtteordninger, som FTFa tilbyder sine medlemmer. Dagpenge hjælper arbejdsløse personer med at opretholde en vis levestandard under jobsøgning, mens efterløn giver mulighed for en gradvis overgang fra arbejdsmarkedet til pension.

Kurser og kompetenceudvikling

FTFa er en a-kasse, der fokuserer på at hjælpe sine medlemmer med at udvikle deres kompetencer og øge deres chancer for at finde et job. Dette gøres gennem en række kurser og kompetenceudviklingstilbud, som er skræddersyet til de forskellige brancher og arbejdsmarkeder, som FTFa’s medlemmer repræsenterer.

Et af de vigtigste elementer i FTFa’s tilbud er karrierevejledning. Medlemmerne får adgang til personlig vejledning fra karriereeksperter, der kan hjælpe dem med at identificere deres styrker og svagheder, samt finde ud af hvilke kompetencer og uddannelser, der vil være mest relevante for dem i deres jobsøgning.

Derudover tilbyder FTFa en lang række kurser og workshops, som dækker emner inden for ledelse, kommunikation, projektarbejde, IT-kompetencer og meget mere. Disse kurser er designet til at give medlemmerne praktiske færdigheder og værktøjer, som de kan bruge direkte i deres arbejdsliv. Nogle af disse kurser er også e-læringsbaserede, hvilket betyder, at medlemmerne kan tage dem online i deres eget tempo.

FTFa har desuden et stort netværk af samarbejdspartnere inden for uddannelsessektoren. Det betyder, at medlemmerne ofte kan få rabat eller fortrinsadgang til kurser og uddannelser hos disse partnere. Dette gør det mere overkommeligt for medlemmerne at investere i deres egen kompetenceudvikling.

En anden vigtig del af FTFa’s kompetenceudviklingstilbud er mentornetværket. Her kan medlemmerne blive matchet med en mentor, som har erfaring inden for deres branche og kan hjælpe dem med at navigere i arbejdsmarkedet, opbygge netværk og udvikle de nødvendige færdigheder og kompetencer.

Endelig tilbyder FTFa også jobformidling som en del af deres kompetenceudviklingstjenester. Det betyder, at medlemmerne får adgang til jobopslag, der er specifikke for deres branche og kompetencer, samt hjælp til at skrive ansøgninger og forberede sig til jobsamtaler.

Sammenfattende fokuserer FTFa på at give sine medlemmer et omfattende udvalg af kurser og kompetenceudviklingsmuligheder, som kan hjælpe dem med at styrke deres position på arbejdsmarkedet og øge deres chancer for at finde et job. Dette gøres gennem personlig karrierevejledning, kurser og workshops, samarbejde med uddannelsespartnere, mentornetværk og jobformidling.

Netværk og karriererådgivning

FTFa er en a-kasse, der fokuserer på at hjælpe og støtte sine medlemmer i deres karriereudvikling og jobsøgning. En af de vigtigste tjenester, som FTFa tilbyder, er netværk og karriererådgivning. Dette indebærer både muligheden for at deltage i netværksgrupper og få individuel rådgivning fra professionelle karriererådgivere.

Netværk kan være en afgørende faktor for at finde et nyt job eller skabe nye karrieremuligheder. Gennem FTFa’s netværksgrupper får medlemmerne mulighed for at møde andre fagfolk inden for deres branche, udveksle erfaringer og skabe kontakter, som kan føre til jobmuligheder. Netværksgrupperne organiseres ofte omkring specifikke brancher eller fagområder, såsom IT, økonomi eller ledelse.

Foruden netværksgrupperne tilbyder FTFa også individuel karriererådgivning til sine medlemmer. Karriererådgiverne har stor erfaring inden for forskellige brancher og arbejdsmarkedsforhold og kan hjælpe medlemmerne med at identificere deres kompetencer, udarbejde en effektiv ansøgning og CV samt forberede sig til jobsamtaler.

En særlig service inden for karriererådgivningen er JobScore, som er et online værktøj, der hjælper med at målrette ansøgninger og CV’er til specifikke jobannoncer. JobScore analyserer jobannoncen og sammenligner den med medlemmets CV og ansøgning for at give konkrete forslag til forbedringer og øge chancerne for at blive inviteret til en jobsamtale.

FTFa afholder også workshops og kurser inden for netværk og karriererådgivning. Disse kan dække emner som personlig branding, LinkedIn-strategi, jobsøgningsstrategier eller hvordan man håndterer stress under jobsøgningen. Workshops og kurser er ofte gratis for FTFa’s medlemmer og kan være en værdifuld ressource i deres karriereudvikling.

Sammenfattende spiller netværk og karriererådgivning en central rolle i FTFa’s serviceudbud til sine medlemmer. Gennem netværksgrupper, individuel rådgivning, online værktøjer som JobScore samt workshops og kurser får medlemmerne støtte i deres karriereudvikling og jobsøgning.

Sådan melder du dig ind i FTFa

At melde dig ind i FTFa er en enkel og ligetil proces, der sikrer dig adgang til dagpenge, rådgivning og andre fordele som medlem af a-kassen. I denne sektion vil vi gennemgå trinene for at tilmelde dig FTFa.

 1. Besøg FTFa’s hjemmeside: Gå til FTFa’s officielle hjemmeside på ftfa.dk. Her finder du information om de forskellige ydelser og fordele, som FTFa tilbyder sine medlemmer.
 2. Vælg ‘Bliv medlem’: På forsiden af hjemmesiden skal du klikke på knappen ‘Bliv medlem’, som leder dig videre til tilmeldingsprocessen.
 3. Udfyld dine personlige oplysninger: Du vil blive bedt om at indtaste dine personlige oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Det er vigtigt at give korrekte og ajourførte oplysninger for at undgå problemer i fremtiden.
 4. Angiv din nuværende beskæftigelsessituation: Vælg din nuværende beskæftigelsessituation fra rullemenuen (fx fuldtidsansat, deltidsansat, selvstændig eller arbejdsløs).
 5. Vælg dit fagområde: Vælg det fagområde eller den branche, du arbejder indenfor (fx pædagogik, administration eller ledelse). Dette hjælper FTFa med at tilbyde dig de mest relevante ydelser og rådgivning.
 6. Bekræft betalingsoplysninger: Indtast dine betalingsoplysninger, herunder dit kontonummer og registreringsnummer for din bankkonto. Dette vil blive brugt til at opkræve dit medlemskab af a-kassen.
 7. Gennemgå og bekræft tilmeldingen: Efter du har indtastet alle nødvendige oplysninger, skal du gennemgå dem for nøjagtighed og klikke på ‘Bekræft’ for at fuldføre tilmeldingsprocessen.

Når du har fuldført disse trin, vil du modtage en e-mailbekræftelse fra FTFa om din tilmelding. Det er vigtigt at gemme denne e-mail, da den indeholder dit medlemsnummer og andre nyttige oplysninger om dit medlemskab.

Ved at følge denne proces sikrer du dig adgang til dagpenge, rådgivning og andre værdifulde ressourcer som medlem af FTFa a-kasse. Tøv ikke med at kontakte FTFa’s kundeservice, hvis du har spørgsmål eller bekymringer undervejs i tilmeldingsprocessen.

Online tilmelding

At tilmelde sig en a-kasse som FTFa er blevet nemmere end nogensinde før, takket være muligheden for online tilmelding. Denne proces gør det hurtigt og bekvemt for personer at blive medlemmer af FTFa og modtage de økonomiske fordele og støtte, der tilbydes.

For at tilmelde dig online skal du følge nogle enkle trin:

 1. Besøg FTFa’s hjemmeside: Gå til deres officielle hjemmeside (www.ftfa.dk) for at finde oplysninger om a-kassen og de forskellige medlemskabspakker, der tilbydes.
 2. Klik på “Tilmeld”: Find knappen “Tilmeld” på hjemmesiden og klik på den for at starte tilmeldingsprocessen.
 3. Udfyld dine personlige oplysninger: Du vil blive bedt om at indtaste dine grundlæggende personlige oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 4. Vælg din medlemskabstype: FTFa tilbyder forskellige typer af medlemskaber baseret på din beskæftigelsessituation (f.eks. studerende, lønmodtagere eller selvstændige). Vælg den type medlemskab, der passer bedst til din situation.
 5. Betal kontingentet: Afhængigt af den valgte medlemskabstype skal du betale et månedligt kontingent via betalingskort eller MobilePay.
 6. Bekræft din tilmelding: Efter betalingen vil du modtage en bekræftelses-e-mail med dine medlemskabsoplysninger og næste skridt.

Der er flere fordele ved at tilmelde sig FTFa online:

 • Det er hurtigt og nemt: Du kan tilmelde dig fra din computer, tablet eller smartphone uden at skulle besøge et fysisk kontor.
 • Fleksibilitet: Du kan tilmelde dig når som helst og hvor som helst, så længe du har adgang til internettet.
 • Øjeblikkelig adgang til ressourcer: Når din tilmelding er bekræftet, får du øjeblikkelig adgang til FTFa’s online ressourcer og værktøjer.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis du oplever problemer under online tilmeldingsprocessen, er der altid mulighed for at kontakte FTFa’s kundeservice via telefon eller e-mail for hjælp og vejledning.

Pris for medlemskab

FTFa er en a-kasse (arbejdsløshedskasse) i Danmark, der henvender sig til personer inden for det private og offentlige arbejdsmarked. Denne a-kasse er særligt fokuseret på at hjælpe medlemmer med at sikre økonomisk støtte og jobmuligheder i tilfælde af arbejdsløshed. I denne sektion vil vi udelukkende fokusere på prisen for medlemskab hos FTFa.

Prisen for medlemskab hos FTFa varierer afhængigt af din situation som enten lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller studerende. Her er en oversigt over de forskellige priser for de tre kategorier:

 1. Lønmodtager: Hvis du er lønmodtager, koster et fuldt medlemskab inklusiv a-kasse og fagforening 524 kr. om måneden (2022). Dette inkluderer både dagpenge ved arbejdsløshed og adgang til rådgivning samt juridisk bistand.
 2. Selvstændig erhvervsdrivende: For selvstændige erhvervsdrivende er prisen for et fuldt medlemskab inklusiv a-kasse og fagforening 568 kr. om måneden (2022). Dette giver dig ret til dagpenge ved arbejdsløshed samt adgang til rådgivning og juridisk bistand.
 3. Studerende: Studerende kan blive gratis medlem af a-kassen FTFa. Dette giver adgang til a-kasse, men ikke fagforening. Når du er færdig med din uddannelse, kan du skifte til et fuldt medlemskab som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Det er værd at bemærke, at priserne for medlemskab hos FTFa er fradragsberettigede. Det betyder, at du kan trække prisen for dit medlemskab fra i dine skatter og dermed reducere din skattepligtige indkomst.

Nogle personer kan være berettiget til reduceret kontingent hos FTFa. Dette gælder blandt andet for personer på barsel, orlov eller efterløn samt personer under 30 år og nyuddannede. Prisen for reduceret kontingent varierer afhængigt af situationen og kan findes på FTFa’s hjemmeside.

Sammenfattende afhænger prisen for medlemskab hos a-kassen FTFa af din situation som lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller studerende. Medlemskabet inkluderer dagpenge ved arbejdsløshed samt adgang til rådgivning og juridisk bistand, og priserne er fradragsberettigede i skat.

Ofte stillede spørgsmål om FTFa

FTFa er en dansk a-kasse, der henvender sig primært til personer inden for det offentlige og private arbejdsmarked. FTFa fokuserer på at give medlemmerne den bedste service og vejledning i forbindelse med jobsøgning, dagpenge og efteruddannelse. I denne sektion vil vi besvare nogle af de mest ofte stillede spørgsmål om FTFa.

 1. Hvem kan blive medlem af FTFa? FTFa er åben for alle, men har særligt fokus på personer inden for offentlige og private sektorer som fx ledere, konsulenter, undervisere og administrative medarbejdere.
 2. Hvad koster det at være medlem af FTFa? Medlemskab af FTFa koster 468 kr. pr. måned (2021) for både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Dette inkluderer både a-kasse- og fagforeningskontingent.
 3. Hvilke services tilbyder FTFa? FTFa tilbyder en række services til sine medlemmer, herunder:
  • Rådgivning om jobsøgning
  • Hjælp til ansøgninger og CV
  • Kurser og workshops
  • Netværksarrangementer
  • Vejledning om dagpenge
 1. Hvordan søger jeg om dagpenge hos FTFa? For at søge om dagpenge hos FTFa skal du først melde dig ledig på jobnet.dk. Herefter skal du udfylde en dagpengeansøgning på FTFa’s hjemmeside og indsende den sammen med dokumentation for din arbejdshistorik.
 2. Hvornår kan jeg få dagpenge fra FTFa? For at være berettiget til dagpenge fra FTFa, skal du opfylde følgende krav:
  • Være medlem af FTFa i mindst ét år
  • Have haft lønarbejde i mindst 1.924 timer inden for de seneste tre år
  • Være ledig og aktivt jobsøgende
 1. Kan jeg få efteruddannelse gennem FTFa? FTFa tilbyder ikke direkte efteruddannelse, men de kan vejlede dig om dine muligheder for efteruddannelse og hjælpe dig med at finde relevante kurser og uddannelser.
 2. Hvordan melder jeg mig ind i FTFa? Du kan melde dig ind i FTFa ved at besøge deres hjemmeside og udfylde en online tilmeldingsformular. Du vil derefter modtage en bekræftelsesmail med information om dit nye medlemskab.

Ved at have kendskab til disse ofte stillede spørgsmål om FTFa, får du et godt grundlag for at tage stilling til, om denne a-kasse er den rette løsning for dig og din karriere.

Hvordan fungerer udbetaling af dagpenge?

Udbetaling af dagpenge er en vigtig del af det danske velfærdssystem, som giver økonomisk støtte til personer, der er uden arbejde. A-kassen FTFa er en af de organisationer, der administrerer udbetalingen af dagpenge i Danmark. I denne sektion vil vi gennemgå, hvordan udbetalingen af dagpenge fungerer hos FTFa.

Først og fremmest skal man være medlem af a-kassen FTFa for at kunne modtage dagpenge. Medlemskabet kræver betaling af et månedligt kontingent, som varierer alt efter ens situation og indkomst. Når man er medlem, kan man søge om dagpenge ved arbejdsløshed.

For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende krav:

 1. Være fuldtidsforsikret i minimum 12 måneder før første ledighedsdag.
 2. Have haft en lønindtægt på mindst DKK 233.376,- inden for de seneste 3 år.
 3. Være tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende og aktivt søge arbejde.
 4. Være villig og rådighed til at påtage sig et nyt job.

Når man opfylder disse krav, kan man ansøge om dagpenge hos FTFa gennem deres digitale selvbetjeningsløsning kaldet “Mit FTFa“. Her skal man udfylde en række oplysninger om sin arbejdsmæssige situation og indsende dokumentation for sin ledighed.

Udbetalingen af dagpenge sker månedligt og beregnes ud fra ens tidligere lønindtægt. Dagpengesatsen er dog maksimalt 90% af ens tidligere løn, og der er et loft over, hvor meget man kan få udbetalt. I 2021 er det maksimale dagpengebeløb DKK 19.083,- om måneden før skat for fuldtidsforsikrede medlemmer.

Derudover skal man være opmærksom på, at der er en karensperiode ved udbetaling af dagpenge. Det betyder, at man ikke får udbetalt dagpenge de første tre dage af ens ledighed. Denne periode kaldes også for “egenomsorgsdage”.

For at fortsætte med at modtage dagpenge skal man løbende dokumentere sin jobsøgning over for FTFa og jobcentret samt deltage i møder og aktiviteter arrangeret af jobcentret.

Det er vigtigt at bemærke, at dagpengeretten ikke varer evigt – den har en tidsbegrænsning. Som udgangspunkt kan man modtage dagpenge i op til to år inden for en treårig periode. Efter de to år skal man enten finde arbejde eller opfylde kravene for at få genoptaget sin ret til dagpenge.

Sammenfattende består processen vedrørende udbetaling af dagpenge hos FTFa af følgende trin:

 1. Opfyldelse af krav og medlemskab hos FTFa.
 2. Ansøgning om dagpenge via Mit FTFa.
 3. Dokumentation af ledighed og jobsøgning.
 4. Månedlig udbetaling af dagpenge efter karensperiode.
 5. Fortsat dokumentation og aktiv jobsøgning for at opretholde retten til dagpenge.

Ved at følge denne proces kan man få den nødvendige økonomiske støtte fra FTFa, mens man søger efter et nyt job.

Hvilke brancher dækker FTFa?

FTFa er en dansk a-kasse, der henvender sig til akademikere og personer med videregående uddannelser. A-kassen dækker en bred vifte af brancher og fagområder, hvilket gør den relevant for mange forskellige typer af arbejdstagere. FTFa’s mål er at sikre økonomisk tryghed og støtte til medlemmerne i tilfælde af arbejdsløshed.

For at give et overblik over de brancher, som FTFa dækker, kan man opdele dem i følgende kategorier:

 1. Offentlige sektor: FTFa repræsenterer ansatte inden for stat, regioner og kommuner. Dette inkluderer blandt andet lærere, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og administrative medarbejdere.
 2. Private sektor: FTFa dækker også ansatte inden for private virksomheder. Det kan være alt fra ingeniører og arkitekter til økonomi- og IT-medarbejdere.
 3. Selvstændige: FTFa er også relevant for selvstændige erhvervsdrivende med akademiske baggrunde eller videregående uddannelser.
 4. Organisationer og foreninger: Medlemmer af FTFa kan også arbejde inden for interesseorganisationer, fagforeninger eller humanitære organisationer.
 5. Uddannelsesinstitutioner: Ansatte på universiteter, professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner er også dækket af FTFa.

Det er vigtigt at bemærke, at FTFa ikke er begrænset til bestemte brancher, men fokuserer på at støtte akademikere og personer med videregående uddannelser. Dette betyder, at a-kassen kan være relevant for en lang række arbejdstagere inden for forskellige fagområder og industrier.

For at blive medlem af FTFa skal man have en akademisk baggrund eller en videregående uddannelse. Det er dog ikke et krav, at man arbejder inden for én af de nævnte brancher – det vigtigste er, at ens uddannelsesbaggrund matcher FTFa’s profil.

Hvordan kan jeg få hjælp til jobsøgning?

FTFa er en a-kasse (Arbejdsløshedskasse), der tilbyder hjælp og støtte til jobsøgning for medlemmer. Hvis du er medlem af FTFa, kan du få adgang til en række ressourcer og værktøjer, der kan hjælpe dig med at finde dit næste job hurtigere og mere effektivt.

For at få hjælp til jobsøgning fra FTFa, skal du først kontakte din lokale afdeling. De vil kunne vejlede dig om de forskellige tjenester, de tilbyder, og hvordan du kan få mest muligt ud af dem.

Et af de vigtigste redskaber, som FTFa stiller til rådighed for sine medlemmer, er karriererådgivning. Dette indebærer personlig vejledning fra en karriererådgiver, der har erfaring inden for dit fagområde. Karriererådgiveren vil kunne hjælpe dig med at identificere dine styrker og svagheder samt give dig tips om, hvordan du kan forbedre din ansøgning og præsentation under jobsamtaler.

FTFa tilbyder også en række kurser og workshops, der er designet specifikt til at hjælpe dig med at finde et job. Disse kurser dækker emner som CV-skabelon, ansøgningsskrivning og jobsamtaleteknikker.

En anden nyttig ressource er FTFas jobbank. Her finder du et stort udvalg af ledige stillinger inden for forskellige brancher og sektorer. Jobbanken opdateres løbende med nye stillinger, så det er en god idé at tjekke den regelmæssigt for at holde dig opdateret om de seneste jobmuligheder.

FTFa tilbyder også netværksgrupper for medlemmer, der søger arbejde. Disse grupper giver dig mulighed for at møde andre jobsøgende inden for dit fagområde og udveksle erfaringer, tips og kontakter. At deltage i en netværksgruppe kan være en effektiv måde at udvide dit professionelle netværk på og øge dine chancer for at finde et job.

Endelig tilbyder FTFa online ressourcer som e-læring og webinars om emner relateret til jobsøgning. Disse online materialer kan være særligt nyttige, hvis du har brug for fleksibilitet i din læring eller ønsker at styrke dine færdigheder på egen hånd.

Sammenfattende kan FTFa hjælpe dig med din jobsøgning ved at tilbyde karriererådgivning, kurser og workshops, en jobbank, netværksgrupper samt online ressourcer. For at få adgang til disse tjenester skal du kontakte din lokale FTFa-afdeling og følge deres anvisninger om, hvordan du tilmelder dig de relevante programmer og aktiviteter.

Sammenligning af FTFa med andre a-kasser

FTFa er en af de mange a-kasser i Danmark, der tilbyder dagpenge og andre ydelser til medlemmerne. For at få et overblik over, hvordan FTFa adskiller sig fra andre a-kasser, kan det være nyttigt at sammenligne dem på forskellige parametre. I denne artikel vil vi fokusere på sammenligning af FTFa med andre a-kasser.

For det første er FTFa en faglig a-kasse, der primært henvender sig til personer inden for det offentlige og private arbejdsmarked med en akademisk eller kortere videregående uddannelse. Dette gør den særligt relevant for personer inden for eksempelvis administration, undervisning og rådgivning. Andre a-kasser kan have et bredere eller smallere fokus, såsom HK’s A-kasse, der henvender sig til handel og kontorarbejde, eller CA A-kasse, der er målrettet ledere og selvstændige.

Når man sammenligner FTFa med andre a-kasser, er det vigtigt at se på de ydelser og services, de tilbyder. Generelt set tilbyder alle a-kasser dagpenge ved arbejdsløshed samt hjælp til jobsøgning og karriererådgivning. Dog kan der være variationer i kvaliteten af disse services samt eventuelle ekstra ydelser som sygedagpenge og efterløn.

En væsentlig faktor ved sammenligning af FTFa med andre a-kasser er også kontingentprisen. FTFa ligger generelt i den lavere ende af prisskalaen, hvilket kan gøre den attraktiv for personer, der ønsker en billigere a-kasse. Dog skal man huske at tage højde for eventuelle rabatter og tilbud, som andre a-kasser måtte have.

Netværk og branchekendskab er et andet vigtigt aspekt ved valg af a-kasse. FTFa har et stærkt netværk inden for de faggrupper, de repræsenterer, hvilket kan være en stor fordel ved jobsøgning og karriereudvikling. Andre a-kasser kan have forskellige netværk og samarbejdspartnere, så det er vigtigt at undersøge dette nøje.

Endelig bør man også overveje medlemstilfredshed ved sammenligning af FTFa med andre a-kasser. Generelt har FTFa gode anmeldelser fra medlemmerne, men det er altid værd at læse op på erfaringer fra andre brugere samt eventuelle uafhængige undersøgelser og ratings.

Sammenfattende kan man sige, at FTFa adskiller sig fra andre a-kasser primært gennem deres fokus på bestemte faggrupper, prisniveauet og deres netværk inden for disse grupper. For at finde den rette a-kasse er det vigtigt at sammenligne disse parametre samt ydelser og medlemstilfredshed på tværs af forskellige udbydere.

Forskelle i pris og ydelser

Der er flere a-kasser i Danmark, og det kan være en udfordring at finde den rette for dig. En af de mest populære a-kasser er FTFa. I denne sektion vil vi fokusere på forskellene i pris og ydelser mellem FTFa og andre a-kasser.

For det første er prisen for medlemskab af en a-kasse vigtig at tage højde for. Priserne varierer mellem de forskellige a-kasser, men generelt ligger de mellem 400 og 500 kroner om måneden. FTFa tilbyder en konkurrencedygtig pris på deres medlemskab, som ligger i den lavere ende af skalaen sammenlignet med andre a-kasser.

Et eksempel på prissammenligning mellem FTFa og andre a-kasser:

A-kasse Månedlig pris
FTFa 463 kr
Akademikernes 480 kr
HK 494 kr

Udover prisen er det også vigtigt at se på de ydelser, som hver a-kasse tilbyder deres medlemmer. Nogle af de vigtigste ydelser at overveje inkluderer:

 1. Dagpenge: Alle a-kasser tilbyder dagpenge ved arbejdsløshed, men nogle har særlige ordninger eller satser for bestemte grupper, såsom nyuddannede.
 2. Kurser og efteruddannelse: Nogle a-kasser tilbyder gratis kurser og efteruddannelse for deres medlemmer. Dette kan være en stor fordel, hvis du ønsker at udvikle dine kompetencer og øge dine chancer på arbejdsmarkedet.
 3. Rådgivning og vejledning: A-kasser tilbyder ofte rådgivning og vejledning inden for jobsøgning, karriereplanlægning og arbejdsretlige spørgsmål.

FTFa skiller sig ud ved at have et stærkt fokus på de forskellige ydelser, de tilbyder deres medlemmer. De har et omfattende udbud af kurser og efteruddannelse, som er skræddersyet til deres medlemsgrupper inden for det offentlige og private arbejdsmarked. Derudover tilbyder FTFa personlig rådgivning og vejledning til både ledige og beskæftigede medlemmer.

Sammenfattende er der flere forskelle i pris og ydelser mellem FTFa og andre a-kasser i Danmark. Det er vigtigt at sammenligne priser samt hvilke ydelser, der passer bedst til dine behov, før du vælger den rette a-kasse for dig. FTFa skiller sig ud ved at tilbyde konkurrencedygtige priser samt et bredt udvalg af kurser, efteruddannelse og rådgivningsmuligheder for deres medlemmer.

Branchespecifikke forhold

FTFa er en a-kasse, der fokuserer på at tilbyde branchespecifikke fordele og services til medlemmer inden for forskellige brancher. Dette inkluderer blandt andet privatansatte, selvstændige og ledere i både offentlige og private virksomheder. FTFa har særligt fokus på områder som karriereudvikling, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling.

En af de mest betydningsfulde branchespecifikke forhold ved FTFa er dens tætte samarbejde med fagforeningerne inden for de forskellige brancher. Dette sikrer, at FTFa kan tilbyde sine medlemmer den bedst mulige hjælp og vejledning, når det kommer til arbejdsløshed, jobsøgning og karriereplanlægning.

Derudover arbejder FTFa også aktivt med at udvikle netværk mellem medlemmerne i de forskellige brancher. Disse netværk fungerer som platforme for erfaringsudveksling, vidensdeling og kompetenceudvikling. Det gør det nemmere for medlemmerne at holde sig opdateret omkring ny viden og tendenser inden for deres specifikke branche.

FTFa har også etableret en række partnerskaber med organisationer og virksomheder inden for de forskellige brancher. Disse partnerskaber skaber mulighed for at udveksle erfaringer, viden og ressourcer, hvilket gavner både FTFa og deres medlemmer.

Et andet vigtigt branchespecifikt forhold ved FTFa er deres tilgang til uddannelse og kompetenceudvikling. FTFa tilbyder en lang række kurser, seminarer og workshops, der er skræddersyet til de forskellige brancher. Dette sikrer, at medlemmerne får mulighed for at udvikle de kompetencer, der er mest relevante for deres arbejdsmarkedssituation.

Som et eksempel på branchespecifikke fordele kan nævnes FTFas samarbejde med Akademikernes A-kasse (tidligere kendt som FTF-A). Dette samarbejde betyder, at FTFa kan tilbyde sine medlemmer adgang til et stort netværk af akademikere og specialister inden for forskellige fagområder.

I sidste ende er det vigtigste formål med FTFas branchespecifikke forhold at sikre, at a-kassens medlemmer får den bedst mulige hjælp og støtte i deres arbejdsliv. Ved at fokusere på specifikke brancher og arbejdsmarkedsforhold kan FTFa levere en service, der er målrettet mod de unikke behov hos hvert enkelt medlem.