ASE

A-kassen ASE har i årevis været en vigtig brik i det danske arbejdsmarked og støtten til lønmodtagere. I denne artikel vil vi tage et grundigt kig på, hvad ASE er, hvordan den fungerer og hvilke fordele medlemmerne nyder godt af. Vi vil også analysere kassens rolle i samfundet samt dens betydning for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Så læn dig tilbage, tag en kop kaffe og bliv klar til at få indsigt i en af Danmarks mest værdifulde institutioner indenfor social sikring – A-kassen ASE.

A-kassen ASE: Hvad er det?

A-kassen ASE er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Selvstændige Erhvervsdrivende, og er en af de danske a-kasser, der tilbyder arbejdsløshedsforsikring og økonomisk støtte til selvstændige erhvervsdrivende og freelancere i Danmark. A-kassen ASE blev etableret i 1974 og har siden da hjulpet tusindvis af medlemmer med at sikre deres økonomi under perioder med arbejdsløshed eller ustabilitet på arbejdsmarkedet.

Som medlem af A-kassen ASE får man adgang til en række ydelser og fordele, herunder:

 1. Dagpenge: Økonomisk støtte i form af dagpenge under perioder med midlertidig arbejdsløshed.
 2. Sygedagpenge: Økonomisk kompensation ved sygdom, hvis man ikke kan arbejde.
 3. Efterløn: Mulighed for at modtage økonomisk støtte efter endt arbejdskarriere før pensionsalderen.
 4. Rådgivning og vejledning: Adgang til professionel rådgivning om karriereudvikling, jobsøgning og iværksætteri.
 5. Kurser og uddannelse: Adgang til kurser indenfor ledelse, salg, markedsføring mv., som kan styrke ens kompetencer på arbejdsmarkedet.

For at blive medlem af A-kassen ASE skal man opfylde visse betingelser. Man skal være selvstændig erhvervsdrivende eller freelancer, og man skal have en omsætning på mindst 50.000 kr. om året. Derudover skal man være bosat i Danmark og have ret til at arbejde i landet.

Medlemskabet af A-kassen ASE koster et månedligt kontingent, som varierer alt efter ens situation og ønsker for dækning. Prisen for et fuldtidsmedlemsskab ligger typisk mellem 600-800 kr. om måneden, mens et deltidsmedlemsskab kan koste mellem 400-600 kr. om måneden.

Det er vigtigt at bemærke, at A-kassen ASE er en del af den danske model for arbejdsmarkedet, hvor både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at sikre sig økonomisk gennem arbejdsløshedsforsikring. Dette system bygger på princippet om solidaritet og fælles ansvar, hvor alle bidrager til at styrke det sociale sikkerhedsnet for alle borgere i Danmark.

Grundlæggende om a-kassen ASE

A-kassen ASE er en arbejdsløshedskasse i Danmark, der tilbyder økonomisk støtte og rådgivning til medlemmer, der mister deres arbejde. Denne a-kasse er en af de største i landet og har et bredt udvalg af tjenester for at hjælpe medlemmerne med at finde et nyt job så hurtigt som muligt.

ASE blev grundlagt i 1974 og er en uafhængig arbejdsløshedskasse, hvilket betyder, at den ikke er knyttet til nogen bestemt fagforening eller politisk parti. Dette gør det muligt for ASE at fokusere udelukkende på at yde den bedst mulige service til sine medlemmer uden at skulle tage hensyn til eksterne interesser.

Som medlem af a-kassen ASE får du adgang til en række fordele, herunder:

 1. Dagpenge: Hvis du bliver arbejdsløs og opfylder visse betingelser, kan du modtage dagpenge fra ASE. Disse penge skal hjælpe dig med at klare dig økonomisk, mens du søger efter et nyt job.
 2. Rådgivning: A-kassen ASE tilbyder professionel vejledning og rådgivning om jobsøgning, karriereudvikling og kompetenceudvikling.
 3. Kurser: Medlemmer får adgang til forskellige kurser og workshops inden for jobsøgning, personlig udvikling og netværk.
 4. Netværk: ASE hjælper med at skabe netværksmuligheder for sine medlemmer, både online og gennem lokale arrangementer.

For at blive medlem af a-kassen ASE skal du opfylde visse krav. Du skal være over 18 år og enten arbejde, studere eller være ledig. Derudover skal du betale et månedligt kontingent for at være berettiget til de forskellige ydelser og fordele, som a-kassen tilbyder.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom a-kassen ASE kan yde økonomisk støtte i form af dagpenge, er der en række betingelser, der skal opfyldes for at modtage disse penge. For eksempel skal du have været medlem af en arbejdsløshedskasse i mindst et år, før du bliver arbejdsløs, og du skal opfylde visse aktivitets- og indkomstkrav.

Sammenfattende er a-kassen ASE en uafhængig arbejdsløshedskasse i Danmark, der tilbyder økonomisk støtte og rådgivning til medlemmerne under arbejdsløshed. Med fokus på jobsøgning, netværk og kompetenceudvikling hjælper ASE sine medlemmer med at finde et nyt job så hurtigt som muligt.

Fordele ved at være medlem

At være medlem af en a-kasse som ASE giver dig adgang til en række fordele, der kan hjælpe dig i din karriere og sikre dig økonomisk, hvis du skulle blive arbejdsløs. Her er nogle af de vigtigste fordele ved at være medlem af ASE:

 1. Dagpenge: Hvis du mister dit job og opfylder betingelserne for at modtage dagpenge, vil ASE sørge for udbetalingen heraf. Dagpengene fungerer som en økonomisk stødpude, mens du søger nyt arbejde.
 2. Rådgivning og vejledning: Som medlem af ASE får du adgang til professionel rådgivning og vejledning i forbindelse med jobsøgning, karriereudvikling og eventuelle tvister på arbejdspladsen.
 3. Kurser og kompetenceudvikling: ASE tilbyder forskellige kurser og workshops indenfor blandt andet jobsøgning, personlig udvikling og faglige kompetencer. Disse kurser kan hjælpe dig med at styrke din profil på arbejdsmarkedet.
 4. Netværk og arrangementer: Gennem ASE får du mulighed for at deltage i forskellige netværksarrangementer, hvor du kan møde andre medlemmer samt potentielle arbejdsgivere. Dette kan åbne døre til nye jobmuligheder.
 5. Forsikringer: Som medlem af ASE har du også mulighed for at tegne forskellige forsikringer, der kan give dig ekstra tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom eller ulykker.
 6. Fleksibilitet: ASE er en tværfaglig a-kasse, hvilket betyder, at den henvender sig til alle erhvervsgrupper. Det giver dig stor fleksibilitet i forhold til jobskifte og karriereudvikling.
 7. Indflydelse: Som medlem af ASE har du mulighed for at få indflydelse på a-kassens politik og retning gennem deltagelse i generalforsamlinger og valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ved at være medlem af ASE får du altså adgang til en række værdifulde ressourcer og støtte, der kan hjælpe dig med at navigere på arbejdsmarkedet og sikre dig økonomisk i perioder uden arbejde.

Krav og betingelser for medlemskab i ASE

For at være berettiget til dagpenge fra a-kassen ASE, skal du opfylde en række krav i forhold til din arbejdstid og beskæftigelse. Disse krav er sat for at sikre, at du som medlem får den rette støtte og vejledning i din jobsituation.

Først og fremmest skal du have været medlem af a-kassen i mindst ét år før, du kan modtage dagpenge. Dette gælder både nyuddannede og personer, der har været på arbejdsmarkedet længere tid. Derudover skal du opfylde et arbejdskrav, som indebærer, at du skal have haft en vis mængde arbejde indenfor en bestemt periode.

For at opfylde arbejdskravet skal du have haft mindst 1.924 timers lønarbejde indenfor de seneste tre år. Det svarer til cirka 12 måneders fuldtidsarbejde. Arbejdstiden kan være fordelt over flere forskellige ansættelser, men der må ikke være mere end én ansættelse pr. dag.

Der er også krav om, at dit arbejde skal være af en vis varighed for at tælle med i opfyldelsen af arbejdskravet. Du skal have været ansat i minimum 296 timer indenfor de seneste 12 måneder ved ansøgning om dagpenge. Timerne kan dog godt være fordelt over flere forskellige ansættelser.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, gælder der særlige regler for opfyldelse af arbejdskravet. Her skal du have haft en årlig indtægt på mindst 228.348 kr. fra din virksomhed i de seneste tre år for at være berettiget til dagpenge.

Det er vigtigt at bemærke, at visse former for arbejde ikke tæller med i opfyldelsen af arbejdskravet. Dette inkluderer blandt andet frivilligt arbejde, ulønnet praktik og løntilskudsjob.

Endelig skal du som ansøger om dagpenge være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du skal være villig og i stand til at påtage dig et job med kort varsel og deltage i relevante aktiveringsforløb.

Sammenfattende er det altså vigtigt at have styr på kravene til arbejdstid og beskæftigelse, når man søger om dagpenge fra a-kassen ASE. Overholdes disse krav, vil du som medlem kunne få den nødvendige økonomiske støtte og vejledning i din jobsituation.

Kontingentsatser og dagpenge

A-kassen ASE er en dansk arbejdsløshedskasse, der tilbyder økonomisk sikkerhed og støtte til medlemmer i form af dagpenge og andre ydelser. I denne sektion vil vi fokusere på kontingentsatser og dagpenge, som er de vigtigste økonomiske aspekter ved at være medlem af ASE.

For at modtage dagpenge fra ASE skal man først og fremmest betale et månedligt kontingent. Dette kontingent varierer afhængigt af ens situation og om man ønsker at inkludere en tillægsforsikring. Nedenfor er en oversigt over de forskellige kontingentsatser:

 • For fuldtidsforsikrede: 494 kr/måned
 • For deltidsforsikrede: 247 kr/måned
 • Tillægsforsikring (valgfri): 80 kr/måned

Det er vigtigt at bemærke, at disse priser kan ændre sig, så det anbefales altid at tjekke ASE’s hjemmeside for de seneste opdateringer.

Når det kommer til dagpenge, er der flere faktorer, der bestemmer, hvor meget man kan modtage som medlem af ASE. Disse inkluderer ens tidligere indkomst, arbejdshistorie og antallet af timer, man har arbejdet inden for de sidste tre år. Dagpengesatsen beregnes ud fra den højeste sats, som fastsættes af Beskæftigelsesministeriet.

Her er nogle eksempler på, hvordan dagpengesatserne kan variere:

 • For fuldtidsforsikrede med en tidligere månedsløn på 30.000 kr: Dagpengesatsen vil være 90% af den tidligere indkomst op til et maksimum på 19.083 kr/måned (2021).
 • For deltidsforsikrede med en tidligere månedsløn på 15.000 kr: Dagpengesatsen vil være 90% af den tidligere indkomst op til et maksimum på 9.541 kr/måned (2021).

Det er også vigtigt at nævne, at man skal opfylde visse krav for at være berettiget til dagpenge fra ASE:

 1. Man skal have været medlem af en a-kasse i mindst ét år.
 2. Man skal have haft mindst 1924 løntimer inden for de sidste tre år (for fuldtidsforsikrede) eller mindst 962 timer (for deltidsforsikrede).
 3. Man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge arbejde.

Sammenfattende er kontingentsatser og dagpenge to centrale elementer i ASE’s ydelser som a-kasse. Ved at betale det månedlige kontingent får man adgang til økonomisk støtte i form af dagpenge, hvis man opfylder de nødvendige krav og står uden arbejde.

Tilmelding og udmelding af a-kassen ASE

Tilmelding og udmelding af a-kassen ASE er en vigtig proces for at sikre, at medlemmer får adgang til de nødvendige ydelser og støtte, som denne arbejdsløshedskasse tilbyder. I denne sektion vil vi gennemgå de specifikke trin, man skal tage for at blive tilmeldt og udmeldt af ASE.

For at blive tilmeldt ASE skal man først opfylde visse betingelser. Man skal være fyldt 18 år, være bosiddende i Danmark og være enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Desuden må man ikke modtage offentlig forsørgelse såsom kontanthjælp eller integrationsydelse.

Når betingelserne er opfyldt, kan man tilmelde sig ASE ved at følge disse trin:

 1. Besøg ASE’s hjemmeside på www.ase.dk.
 2. Klik på “Bliv medlem” øverst på siden.
 3. Udfyld den online ansøgningsformular med dine personlige oplysninger og beskæftigelsesstatus.
 4. Vælg den ønskede betalingsmetode og indsend ansøgningen.
 5. Vent på en bekræftelsesmail fra ASE om din tilmelding.

Efter tilmeldingen vil du modtage et medlemskort samt information om de forskellige ydelser og services, som du nu har adgang til som medlem af a-kassen.

Hvis du ønsker at udmelde dig af ASE, skal du følge disse trin:

 1. Log ind på “Mit ASE” via www.ase.dk med dit NemID.
 2. Find sektionen “Min konto”.
 3. Vælg “Udmeldelse” og udfyld den nødvendige information.
 4. Bekræft din udmelding og vent på en bekræftelsesmail fra ASE.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis man udmelder sig af a-kassen, mister man retten til dagpenge og andre ydelser fra ASE. Det anbefales derfor at overveje konsekvenserne grundigt, før man træffer beslutningen om at melde sig ud.

Sammenfattende er tilmelding og udmelding af a-kassen ASE en simpel proces, der kræver opfyldelse af visse betingelser samt gennemførelse af en række trin via a-kassens hjemmeside. Det er vigtigt at være opmærksom på konsekvenserne ved både tilmelding og udmelding for at sikre, at man får mest muligt ud af sin tid som medlem af denne arbejdsløshedskasse.

Sådan tilmelder du dig a-kassen ASE

At tilmelde sig a-kassen ASE er en simpel og ligetil proces, der kan hjælpe dig med at sikre økonomisk støtte og rådgivning i tilfælde af arbejdsløshed. Her er en trin-for-trin vejledning til, hvordan du tilmelder dig ASE:

 1. Besøg ASE’s hjemmeside: Gå til ase.dk for at finde alle de nødvendige oplysninger om a-kassen og dens ydelser.
 2. Klik på “Bliv medlem”: På forsiden af hjemmesiden finder du et link eller en knap mærket “Bliv medlem”. Klik på dette for at starte tilmeldingsprocessen.
 3. Udfyld dine personlige oplysninger: Du vil blive bedt om at indtaste dine personlige oplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Sørg for, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte.
 4. Vælg din kategori: ASE har forskellige kategorier af medlemskab baseret på din beskæftigelsessituation, såsom lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller studerende. Vælg den kategori, der passer bedst til din nuværende situation.
 5. Indsend ansøgningen: Når du har udfyldt alle felterne i ansøgningsformularen, skal du klikke på “Send ansøgning” for at indsende den til ASE.
 6. Vent på bekræftelse: Efter at have indsendt din ansøgning vil du modtage en e-mail med en bekræftelse på, at ASE har modtaget den. Det kan tage nogle dage for a-kassen at behandle din ansøgning og vurdere, om du opfylder betingelserne for medlemskab.
 7. Betal kontingentet: Når din ansøgning er godkendt, vil du modtage yderligere instruktioner om, hvordan du betaler dit første kontingent til ASE. Kontingentet afhænger af den kategori, du valgte under tilmeldingen og skal betales månedligt.
 8. Opret en profil på MitASE: Efter at have betalt dit kontingent skal du oprette en personlig profil på MitASE, hvor du kan administrere dine medlemsoplysninger og få adgang til de forskellige ydelser og ressourcer, som a-kassen tilbyder.

Ved at følge disse trin sikrer du dig et medlemskab af a-kassen ASE og får adgang til økonomisk støtte og professionel rådgivning i tilfælde af arbejdsløshed eller andre udfordringer relateret til din karriere.

Dagpenge fra a-kassen ASE

Dagpenge er en økonomisk støtte, som du kan modtage fra a-kassen ASE, hvis du opfylder visse betingelser og er medlem af a-kassen. Dagpengene fungerer som en midlertidig indkomst for personer, der er arbejdsløse eller på nedsat tid. Formålet med dagpenge er at give økonomisk tryghed og hjælp til at finde et nyt job.

For at være berettiget til dagpenge fra ASE skal du opfylde følgende krav:

 1. Du skal være medlem af ASE i mindst ét år før første ledighedsdag.
 2. Du skal have haft en indtægt på minimum 233.376 kr. (2021) i løbet af de sidste tre år.
 3. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende.

Dagpengesatsen beregnes ud fra din tidligere indkomst og varierer mellem forskellige grupper af personer, såsom fuldtids- og deltidsansatte samt nyuddannede. Her er nogle eksempler på dagpengesatser i 2021:

 • Fuldtidsforsikrede: maksimalt 19.083 kr. om måneden
 • Deltidsforsikrede: maksimalt 12.722 kr. om måneden
 • Nyuddannede: maksimalt 15.460 kr. om måneden

Det er vigtigt at bemærke, at dagpenge udbetales over en periode på to år (104 uger), og du skal være opmærksom på, at der kan være en karensperiode på op til én måned, før du kan modtage dagpenge.

For at sikre, at du fortsat er berettiget til dagpenge fra a-kassen ASE, skal du løbende dokumentere din jobsøgning og deltage i aktiveringstilbud som f.eks. kurser og praktikforløb. Du skal også møde op til samtaler med dit lokale jobcenter og a-kasse.

ASE tilbyder desuden en række services og værktøjer for at hjælpe dig med at finde et nyt job. Disse inkluderer:

 • Personlig vejledning og sparring
 • Kurser og workshops om jobsøgning
 • Adgang til jobdatabaser
 • Netværksarrangementer

Ved at benytte dig af disse ressourcer øger du dine chancer for hurtigt at finde et nyt job og komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Beregning af dagpengesatsen

For at beregne dagpengesatsen i a-kassen ASE, er det vigtigt at forstå de forskellige faktorer, der påvirker denne sats. Dagpengesatsen er den økonomiske ydelse, som en person kan modtage fra a-kassen, når de opfylder betingelserne for at få dagpenge. Satsen fastsættes efter en række kriterier og beregninger.

Først og fremmest skal man være opmærksom på, at dagpengesatsen beregnes ud fra den individuelle indkomst. Det vil sige, at jo højere løn man har haft før arbejdsløshed, desto højere vil ens dagpengesats også være. Dog er der et maksimumsbeløb for dagpenge, som fastsættes af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Dagpengesatsen beregnes ved hjælp af følgende formel:

Dagpengesats = (Indkomst / Antal arbejdsdage) * 0,9

Her betyder “Indkomst” din gennemsnitlige månedlige bruttoindkomst over de seneste 12 måneder før arbejdsløshedens start. “Antal arbejdsdage” refererer til antallet af dage i perioden med indkomst (normalt 160,33 dage om måneden).

For eksempel: Hvis en person har haft en gennemsnitlig månedlig bruttoindkomst på 25.000 kr., vil vedkommendes dagpengesats være:

Dagpengesats = (25.000 kr. / 160,33 dage) * 0,9Dagpengesats = 140,06 kr.

Det skal dog bemærkes, at der er et maksimumsbeløb for dagpenge. Dette beløb ændrer sig løbende og kan findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.

Derudover er det vigtigt at huske på, at dagpengesatsen kan blive reduceret, hvis man arbejder deltid eller har andre indtægter under ens arbejdsløshedsperiode. Dette sker for at sikre, at den samlede ydelse ikke overstiger den tidligere indkomst.

I sidste ende er det a-kassen ASE, der står for beregningen af dagpengesatsen og udbetalingen af dagpenge til medlemmerne. For at få en præcis beregning af din personlige dagpengesats anbefales det at kontakte a-kassen direkte.

Varighed og udbetaling af dagpenge

A-kassen ASE er en uafhængig og privat arbejdsløshedskasse i Danmark, der tilbyder økonomisk støtte og rådgivning til medlemmer, når de bliver ledige. I denne sektion vil vi fokusere på varighed og udbetaling af dagpenge fra ASE.

For at være berettiget til dagpenge fra ASE skal man opfylde visse betingelser, herunder at have været medlem af en a-kasse i mindst et år og have arbejdet i minimum 1924 timer indenfor de seneste tre år. Medlemmer skal også stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende.

Når disse betingelser er opfyldt, kan man modtage dagpenge fra ASE. Den maksimale varighed for udbetaling af dagpenge er to år (104 uger) indenfor en periode på tre år. Hvis man ikke finder beskæftigelse indenfor denne tidsramme, ophører udbetalingerne.

Udbetalingen af dagpenge sker typisk hver måned og beregnes ud fra den enkeltes tidligere løn samt eventuelle andre ydelser. Der er dog et loft over den maksimale udbetaling, som pr. 2022 udgør 19.083 kr. om måneden før skat for fuldtidsforsikrede medlemmer og 12.721 kr. om måneden før skat for deltidsforsikrede medlemmer.

Det er vigtigt at bemærke, at man skal huske at melde sig ledig på Jobnet.dk senest første ledighedsdag og udfylde en dagpengekort hver måned for at modtage dagpenge. ASE vil derefter behandle ansøgningen og udbetale de tilkendte dagpenge.

For medlemmer, der har brugt hele deres dagpengeret, er der mulighed for at søge om kontanthjælp fra kommunen, hvis man opfylder betingelserne for dette. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at kontanthjælp ofte er lavere end dagpengesatsen og kan være underlagt yderligere krav og restriktioner.

Sammenfattende er varigheden af dagpenge fra ASE begrænset til to år indenfor en treårig periode, og udbetalingen sker månedligt baseret på den enkeltes tidligere løn. Det er afgørende at overholde reglerne for ansøgning og rapportering af ledighed for fortsat at være berettiget til dagpenge.

Efteruddannelse og kurser hos a-kassen ASE

A-kassen ASE tilbyder en bred vifte af efteruddannelse og kurser for at hjælpe sine medlemmer med at udvikle deres kompetencer og øge deres jobmuligheder. Disse uddannelsesmuligheder er designet til at imødekomme forskellige behov og interesser, så alle medlemmer kan finde noget, der passer til dem.

Et centralt aspekt ved ASE’s efteruddannelsestilbud er fleksibilitet. Medlemmer kan vælge mellem forskellige kursusformater, herunder online-kurser, fysiske workshops og seminarer. Online-kurserne giver mulighed for selvstudium og fleksibel læring, mens de fysiske workshops og seminarer giver en mere hands-on oplevelse samt mulighed for networking.

ASE tilbyder også et omfattende udvalg af kursemner, der spænder fra ledelsesudvikling og projektledelse til kommunikation og konflikthåndtering. Dette sikrer, at medlemmerne kan vælge kurser, der passer til deres specifikke karrierebehov eller personlige interesser.

En anden vigtig del af ASE’s efteruddannelsestilbud er rådgivning og vejledning. Medlemmer har adgang til professionel rådgivning fra eksperter inden for uddannelse og karriereudvikling. Dette kan hjælpe dem med at identificere de mest relevante kurser for deres situation samt få støtte undervejs i deres læringsrejse.

Endelig er der også finansielle fordele ved at deltage i ASE’s efteruddannelse og kurser. Medlemmer kan ofte få adgang til rabatter eller støtteordninger, der hjælper med at dække omkostningerne ved uddannelse. Dette gør det mere overkommeligt for medlemmerne at investere i deres egen udvikling.

Sammenfattende er efteruddannelse og kurser hos a-kassen ASE en værdifuld ressource for medlemmer, der ønsker at udvide deres kompetencer og forbedre deres jobmuligheder. Med et bredt udvalg af fleksible uddannelsesmuligheder, professionel rådgivning og finansiel støtte er det nemt for medlemmerne at finde den rette uddannelse, der passer til deres behov.

Muligheder for efteruddannelse

A-kassen ASE tilbyder en række muligheder for efteruddannelse til sine medlemmer, hvilket kan hjælpe dem med at styrke deres kompetencer og øge deres chancer for at finde et nyt job. Disse muligheder spænder fra korte kurser og workshops til længerevarende uddannelsesforløb, der er skræddersyet til de enkelte medlemmers behov og interesser.

Et af de mest populære efteruddannelsestilbud hos ASE er Kompetencefonden, som giver medlemmerne adgang til økonomisk støtte til kurser og uddannelser. Med Kompetencefonden kan medlemmer søge om op til 10.000 kr. om året til dækning af udgifter i forbindelse med efteruddannelse, herunder kursusafgifter, materialer og transportomkostninger. Dette gør det lettere for medlemmerne at investere i deres egen faglige udvikling uden at skulle bekymre sig om de økonomiske konsekvenser.

Derudover samarbejder ASE også med en række eksterne uddannelsesinstitutioner for at sikre et bredt udvalg af relevante kurser og uddannelser for sine medlemmer. Dette inkluderer blandt andet:

 • Faglige kurser inden for ledelse, projektledelse, kommunikation og IT
 • Sprogkurser i engelsk, tysk, fransk og andre sprog
 • Personlig udvikling og karriererådgivning, herunder CV- og ansøgningsskrivning, jobsøgningsstrategier og netværksteknikker

For at gøre det så nemt som muligt for medlemmerne at finde og tilmelde sig de relevante kurser, har ASE udviklet en online kursusportal, hvor medlemmerne kan søge i et stort katalog af kurser og uddannelser. Portalen indeholder desuden information om kursusindhold, varighed, undervisere og tidligere deltagernes erfaringer, så medlemmerne kan træffe et velinformeret valg om deres efteruddannelse.

Endelig tilbyder ASE også en række netværksarrangementer og workshops, hvor medlemmerne kan mødes med andre fagfolk inden for deres branche og dele viden, erfaringer og kontakter. Disse arrangementer er en god mulighed for at udvide sit professionelle netværk og få inspiration til nye karrieremuligheder.

Sammenfattende giver A-kassen ASE sine medlemmer adgang til en lang række muligheder for efteruddannelse, der kan hjælpe dem med at styrke deres kompetencer, øge deres chancer på arbejdsmarkedet og skabe værdi for både dem selv og deres fremtidige arbejdsgivere.

Støtte til kompetenceudvikling

A-kassen ASE tilbyder en række støttemuligheder for at hjælpe medlemmerne med at udvikle deres kompetencer og forberede dem til fremtidens arbejdsmarked. Støtte til kompetenceudvikling er en vigtig del af ASE’s service, da det giver medlemmerne mulighed for at forbedre deres færdigheder, øge deres jobmuligheder og opnå større jobsikkerhed.

En af de primære måder, hvorpå ASE støtter kompetenceudvikling, er gennem uddannelsesstipendier. Disse stipendier kan søges af medlemmer, der ønsker at deltage i efteruddannelse eller videreuddannelse inden for deres fagområde. Stipendierne kan dække op til 80% af uddannelsesomkostningerne og hjælper medlemmerne med at finansiere kurser, konferencer eller workshops.

Derudover tilbyder ASE karriererådgivning som en del af deres støtte til kompetenceudvikling. Medlemmer kan få adgang til individuel karriererådgivning samt deltage i forskellige karriereudviklingsworkshops og -kurser. Disse tjenester hjælper medlemmerne med at identificere deres styrker og svagheder samt finde nye karrieremuligheder inden for deres branche.

ASE samarbejder også med forskellige uddannelsesinstitutioner og organisationer for at give medlemmer adgang til et bredt udvalg af kurser og uddannelsesprogrammer. Dette inkluderer både online og offline kurser inden for en lang række fagområder, såsom ledelse, kommunikation, projektledelse og IT-kompetencer.

Endelig tilbyder ASE en mentorordning for medlemmer, der ønsker at udvikle deres kompetencer gennem personlig vejledning fra erfarne fagfolk. Mentorer kan hjælpe med at give råd om karriereudvikling, arbejdsmarkedstendenser og strategier for at opnå succes i ens professionelle liv. Mentorordningen er en effektiv måde at styrke medlemmernes netværk samt få adgang til uvurderlig viden og erfaring fra branchekolleger.

Sammenfattende spiller støtte til kompetenceudvikling en central rolle i ASE’s tilbud til medlemmerne. Gennem uddannelsesstipendier, karriererådgivning, kurser og mentorordninger hjælper ASE medlemmerne med at forbedre deres færdigheder og øge deres chancer for succes på arbejdsmarkedet.

Ydelser og services fra a-kassen ASE

ASE er en af Danmarks største a-kasser og tilbyder en række ydelser og services til deres medlemmer. Disse ydelser og services har til formål at støtte medlemmerne i deres arbejdsliv og hjælpe dem med at finde beskæftigelse, hvis de skulle blive arbejdsløse. I dette afsnit vil vi se nærmere på nogle af de vigtigste ydelser og services, som ASE tilbyder.

 1. Dagpenge: Hvis du mister dit job, kan du modtage dagpenge fra ASE. Dagpengesatsen afhænger af din tidligere indkomst, men der er en øvre grænse for, hvor meget du kan få udbetalt. For at være berettiget til dagpenge skal du opfylde visse krav, såsom at have været medlem af a-kassen i mindst et år og have haft et vist antal arbejdstimer inden for de seneste tre år.
 2. Jobformidling: ASE hjælper sine medlemmer med at finde nye job ved at formidle ledige stillinger og skabe netværk mellem jobsøgende og virksomheder. De tilbyder også rådgivning om CV-skabelon, ansøgninger og jobsamtaler samt arrangerer jobtræningskurser.
 3. Kontingentfrihed: Hvis du bliver ledig eller går på barsel, kan du søge om kontingentfrihed hos ASE. Det betyder, at du ikke behøver at betale kontingent til a-kassen i en periode, mens du modtager dagpenge eller barselsdagpenge.
 4. Efterløn: ASE tilbyder efterlønsordning for medlemmer, der ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere end den almindelige pensionsalder. Efterlønnen er en månedlig ydelse, som du kan få udbetalt, hvis du opfylder visse betingelser.
 5. Kurser og kompetenceudvikling: For at styrke medlemmernes faglige profil og øge deres jobmuligheder tilbyder ASE en række kurser og kompetenceudviklingsforløb inden for forskellige områder såsom ledelse, kommunikation og IT.
 6. Faglig rådgivning: ASE tilbyder rådgivning om arbejdsretlige spørgsmål samt hjælp ved konflikter på arbejdspladsen. Rådgivningen kan både være individuel og kollektiv, afhængigt af situationen.
 7. Netværk og arrangementer: Gennem netværksgrupper og arrangementer skaber ASE muligheder for medlemmerne at møde andre i samme situation eller branche, udveksle erfaringer og skabe nye kontakter.
 8. Karriererådgivning: For dem der ønsker at skifte job eller karrierevej tilbyder ASE professionel karriererådgivning med fokus på personlige interesser, kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet.

Disse ydelser og services fra a-kassen ASE er med til at sikre, at medlemmerne får den nødvendige støtte og hjælp i deres arbejdsliv. Ved at benytte sig af ASE’s tilbud kan man øge sine chancer for at finde et nyt job eller udvikle sin karriere.

Rådgivning og vejledning

A-kassen ASE er en dansk a-kasse, der tilbyder en lang række ydelser og fordele til sine medlemmer, herunder rådgivning og vejledning. Denne service er designet til at hjælpe medlemmerne med at navigere i det komplekse arbejdsmarked og sikre, at de får mest muligt ud af deres medlemskab.

En af de vigtigste aspekter af ASE’s rådgivning og vejledning er jobsøgning. A-kassens eksperter hjælper medlemmerne med at finde relevante jobmuligheder og vejleder dem i ansøgningsprocessen. Dette inkluderer assistance i udarbejdelsen af ansøgninger og CV’er, samt forberedelse til jobsamtaler.

Derudover fokuserer ASE på kompetenceudvikling. A-kassen tilbyder kurser, workshops og seminarer, der hjælper medlemmerne med at udvikle nye færdigheder eller opdatere eksisterende kompetencer. Dette kan være særligt nyttigt for dem, der ønsker at skifte karriere eller genindtræde på arbejdsmarkedet efter en pause.

ASE’s rådgivning og vejledning omfatter også støtte vedrørende arbejdsretlige spørgsmål. Medlemmerne kan få juridisk bistand i forbindelse med kontrakter, lønforhandlinger og andre arbejdsrelaterede problemstillinger. Dette sikrer, at de kender deres rettigheder og er i stand til at træffe informerede beslutninger om deres arbejdssituation.

For selvstændige og freelancere tilbyder ASE rådgivning om virksomhedsdrift. Dette inkluderer vejledning om skat, moms, regnskab og andre aspekter af at drive en selvstændig virksomhed. A-kassen kan også hjælpe med at finde netværk og samarbejdspartnere samt rådgive om markedsføring og kundehåndtering.

Endelig er der rådgivning om sociale ydelser. ASE’s eksperter kan vejlede medlemmerne i forhold til dagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge og andre offentlige ydelser. De kan hjælpe med at afdække, hvilke ydelser man er berettiget til, samt hvordan man ansøger om dem korrekt.

Sammenfattende tilbyder a-kassen ASE en bred vifte af rådgivning og vejledning inden for forskellige områder relateret til arbejdsmarkedet. Dette gør det nemmere for medlemmerne at navigere i det komplekse system og sikrer, at de får mest muligt ud af deres medlemskab.

Jobformidling

ASE er en af Danmarks førende a-kasser, der tilbyder en lang række ydelser og støtte til sine medlemmer. En af de vigtigste tjenester, som ASE tilbyder, er jobformidling. Denne tjeneste hjælper medlemmerne med at finde nye jobmuligheder og styrke deres karriere.

Jobformidling hos ASE fungerer ved, at a-kassen samarbejder med en række virksomheder og organisationer for at finde ledige stillinger, som passer til medlemmernes kompetencer og ønsker. Dette gør det lettere for medlemmerne at finde et nyt job hurtigt og effektivt.

For at understøtte jobformidlingen tilbyder ASE også en række ressourcer og værktøjer, som kan hjælpe medlemmerne i deres jobsøgning. Disse inkluderer:

 1. CV- og ansøgningsvejledning: ASE giver vejledning i, hvordan man skriver et godt CV og en stærk ansøgning, så man kan præsentere sig selv på den bedst mulige måde over for potentielle arbejdsgivere.
 2. Kompetenceafklaring: Medlemmer kan få hjælp til at identificere deres styrker og svagheder samt få rådgivning om, hvilke kompetencer de bør udvikle for at øge deres chancer for at finde et passende job.
 3. Netværksarrangementer: ASE arrangerer løbende netværksmøder og events, hvor medlemmer kan møde andre jobsøgende og potentielle arbejdsgivere. Dette kan være en god mulighed for at udvide sit professionelle netværk og få adgang til nye jobmuligheder.
 4. Online jobdatabase: ASE har en online jobdatabase, hvor medlemmerne kan søge efter ledige stillinger inden for deres branche og geografiske område. Databasen opdateres løbende med nye jobopslag.

Derudover tilbyder ASE også individuel rådgivning til medlemmer, som har brug for hjælp i deres jobsøgning. Rådgiverne hos ASE er eksperter i arbejdsmarkedet og kan give personlig vejledning og støtte i hele processen fra jobsøgning til ansættelse.

Sammenfattende er jobformidling en central del af de ydelser, som ASE tilbyder sine medlemmer. Gennem et tæt samarbejde med virksomheder og organisationer samt en række ressourcer og værktøjer hjælper ASE sine medlemmer med at finde nye jobmuligheder og styrke deres karriere på arbejdsmarkedet.

Ofte stillede spørgsmål om a-kassen ASE

Der er mange spørgsmål, der kan opstå, når man overvejer at melde sig ind i en a-kasse som ASE. For at gøre det lettere for dig at finde svar på dine spørgsmål, har vi samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål og besvaret dem her.

 1. Hvad er ASE? ASE er en forkortelse for Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende. Det er en dansk a-kasse, der primært henvender sig til selvstændige erhvervsdrivende og freelancere.
 2. Hvorfor skal jeg vælge ASE? ASE tilbyder en række fordele for selvstændige erhvervsdrivende og freelancere, såsom dagpenge ved arbejdsløshed, hjælp til jobsøgning og karriererådgivning. Derudover arbejder de tæt sammen med faglige organisationer og brancheforeninger for at sikre den bedst mulige støtte til deres medlemmer.
 3. Hvordan melder jeg mig ind i ASE? Du kan melde dig ind i ASE via deres hjemmeside eller ved at kontakte dem direkte pr. telefon eller e-mail. Du skal være fyldt 18 år og have bopæl i Danmark for at kunne blive medlem.
 4. Hvad koster det at være medlem af ASE? Prisen for et medlemskab af ASE varierer afhængigt af din situation og dine behov. Generelt set ligger prisen på omkring 500 kr. pr. måned for selvstændige erhvervsdrivende og freelancere.
 5. Hvornår kan jeg få dagpenge fra ASE? For at kunne modtage dagpenge fra ASE skal du opfylde en række betingelser, herunder krav om indkomst og arbejdstimer. Derudover skal du være tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende og aktivt søge efter arbejde.
 6. Hvordan beregnes mine dagpenge? Dine dagpenge beregnes ud fra din indkomst i de seneste 12 måneder før ledighed samt antallet af arbejdstimer, du har haft i samme periode. Dagpengesatsen er dog maksimalt 90 % af din tidligere indkomst op til et loft på ca. 19.000 kr. pr. måned (2021-niveau).
 7. Kan jeg også få andre ydelser fra ASE? Ud over dagpenge tilbyder ASE også en række andre ydelser til sine medlemmer, såsom efterløn, sygedagpenge og barselsdagpenge.
 8. Hvad sker der, hvis jeg bliver syg eller går på barsel? Hvis du bliver syg eller går på barsel som medlem af ASE, kan du have ret til sygedagpenge eller barselsdagpenge under visse betingelser.
 9. Kan jeg være medlem af en fagforening samtidig med ASE? Ja, det er muligt at være medlem af både en a-kasse som ASE og en fagforening samtidig. Det kan give dig adgang til en række yderligere fordele og støtte i din arbejdssituation.
 10. Hvordan udmelder jeg mig af ASE? Hvis du ønsker at melde dig ud af ASE, skal du kontakte dem direkte pr. telefon eller e-mail og informere dem om dit ønske om udmeldelse. Vær opmærksom på, at der kan være en opsigelsesperiode, som du skal overholde.

Vi håber, at disse svar har hjulpet dig med at få et bedre overblik over a-kassen ASE og de muligheder, den tilbyder for selvstændige erhvervsdrivende og freelancere.