Vælg en side

Arbejde i Danmark – Alt viden om dansk arbejdsmarked

Dit første bekendtskab med det danske arbejdsmarked er, når du skal skrive din første ansøgning. Du kommer sikkert til at skrive mange før du får dit første job. Det er nemlig ikke altid nemt at finde arbejde i Danmark. På vores side samler vi viden som du kan bruge i din jobsøgning. Hvordan optimerer du dine muligheder for at finde et godt arbejde?

Vi stopper dog ikke her. Kommer du til samtale er det også en fordel at kende lidt til, hvad du kan forvente til en jobsamtale, samt hvordan du bedste svarer på typiske spørgsmål. Lad os sige at du får jobbet. Hvad så? Jamen så skal du selvfølgelig passe dit arbejde, men det er også vigtigt at kende til forhold der sikrer dig, hvis alt ikke går som forventet.

Når du har fået arbejde i Danmark er det vigtigt at være sikret. Du skal melde dig ind i en fagforening, som kan varetage dine interesser, hvis det bliver nødvendigt. Din fagforening kan også hjælpe dig med mange af de spørgsmål du måske måtte have om ting som arbejdstider, ferier og meget andet. Sidst men ikke mindst er det også en god ide at være medlem af en a-kasse. En a-kasse sikrer dig en væsentlig bedre økonomi, hvis du skulle komme i den uheldige situation at blive afskediget fra dit job. Vi kommer meget nærmere ind på fagforeninger og a-kasser senere i denne artikel.

Bliv medlem af en fagforening så du får varetaget dine interesser

En fagforening er en sammenslutning af en række arbejdere indenfor samme faggruppe. Medlemmerne er arbejdere, som så kan få hjælp fra organisationen i forskellige situationer. Hvis du mener, at din arbejdsgiver behandler dig urimeligt, så kan du tage kontakt til din fagforening. Her kan du få rådgivning og juridisk hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt.

En fagforening hjælper dig med sin ekspertise indenfor en række forskellige område, som du kan få behov for hjælp til, når du har arbejde i Danmark. Løn er bare en enkelt af disse områder, men din fagforening kan også rådgive dig i forhold til emner som ferie og sygdom. Den kan også hjælpe dig med vejledning i forhold til barsel eller eventuelt din arbejdsmarkedspension.

Kort sagt skal din fagforening varetage dine interesser. Det skal den gøre med hjælp, når det er nødvendigt, men eller også med almen oplysning til medlemmerne. Det er en rigtig god ide at melde dig ind i den fagforening der passer bedst med faget for dit arbejde. Typisk kan du spørge dine kollegaer, som selv burde være meldt ind i mest relevante fagforening. Blandt de største og mest kendte fagforeninger er HK, FOA, Dansk Metal og 3F. Der findes dog også en række mere specialiserede fagforeninger.

A-kasse sikrer dig dagpenge hvis du bliver fyret fra dit arbejde

En A-kasse sikrer dig bedre økonomisk, hvis du skulle være uheldig at miste dit arbejde. A-kasse er kort for arbejdsløshedskasse, og hvis du er medlem kommer du ikke på kontanthjælp, hvis du bliver arbejdsløs. I stedet får du dagpenge, hvilket er et meget højere beløb.

Historien for A-kasser eller arbejdsløshedskasser går mere end 100 år tilbage. I dag er udbetalingen af dagpenge dog langt fra en A-kasses eneste rolle. De senere år administrerer A-kasser også nogle love og regler på arbejdsområdet, og de står også for vejledning og oplysning.

Der findes en lang række forskellige A-kasser i Danmark. Hver med sine specialer og priser. Enkelte A-kasser optager kun en bestemt type medlemmer, mens andre rummer alle. En A-kasse som Akademinernes A-kasse optager eksempelvis kun akademikere. På lignende måde optager Lederne kun ledere. Andre optager alle. Det gælder eksempelvis Det Faglige Hus, Min A-Kasse og Ase.

Priserne varierer en del. Typiske priser ligger mellem 450 kr. om måneden og helt op til 1.500 kr. om måneden. Det er trods alt noget af et spring. Hvis du skal finde en billig A-kasse, skal du lede efter én der udover den lave pris også optager dig i din situation. Medlemskab af en A-kasse er ikke obligatorisk, men det giver dig noget bedre økonomisk sikkerhed og tryghed.

Almindelige rettigheder for alle med arbejde i Danmark

På det danske arbejdsmarked er der en række regler, som gælder universelt uanset fag og overenskomst. Det er bestemmelser som er vedtaget ved lov, og derfor kan arbejdsgivere ikke aftale sig ud af dem gennem en overenskomst eller anden aftale.

Der findes en række forskellige love, der regulerer hvor mange timer man højest må arbejde om ugen i gennemsnit over en længere periode. Derudover er der klare regler for, hvor lang tid der skal gå fra man har fri den ene dag til man skal møde igen dagen efter. Det er gode regler at kende, når man skal arbejde i Danmark. Reglerne er med til at sikre arbejderen mod at blive kørt helt ned af arbejdstid og en balance mellem arbejde og hvile. Du kan læse meget mere om arbejdstider i andre artikler her på siden.

Derudover findes der en lang række regler der regulerer arbejdsmarkedet og forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Vi kan ikke gå i detaljen med alle disse områder her, men du kan finde yderligere information om de specifikke emner i andre artikler. Nogle af de vigtigste områder er eksempelvis barsel, ferie, arbejdstid og ret til feriefridage for bare et nævne nogle få.

Arbejdstider på danske arbejdsplader

Som nævnt ovenfor er der klare rammeregler for arbejdstider, når man har arbejde i Danmark. De fleste reglers formål er at sikre lønmodtagerens rettigheder, så arbejdere ikke bliver udnyttet. En almindelig arbejdsuge er 37 timer, men i perioder kan der være behov for at enkelte eller alle medarbejdere på en arbejdsplads skal arbejde over.

Overarbejde er arbejde på tidspunkter, som ikke er skemalagte på forhånd. Med overarbejde kommer man over 37 timer om ugen, og det er helt fint og i overensstemmelse med reglerne. Hvis det bliver alt for meget, kan man dog komme til at overskride en anden regel der hedder 48 timers reglen. 48 timers reglen indebærer at arbejderen maksimalt må arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit over en periode på 4 måneder. Overskrides dette kan arbejdsgiveren straffes med bøde. En arbejdsgiver er tidligere blevet idømt en bøde for overskridelse af denne lov, og det var endda selvom arbejderen i perioden selv var ivrig efter at få timerne. Det er alene arbejdsgiverens ansvar, at man ikke kommer til at arbejde mere end de 48 timer i gennemsnit over en periode på 4 måneder. 

Der finde mange flere regler på dette område, og du kan orientere dig mange gode steder på internettet, hvis du er i tvivl. Endnu bedre er det at spørge hos din egen fagforening, som altid kan svare på dine spørgsmål omkring arbejdstid og andre arbejdsrelaterede forhold. 

Ferie og andre rettigheder til fridage fra arbejdet

Der er også ufravigelige rettigheder vedrørende ferie, feriefridage, omsorgsdage og meget mere. Som arbejder i Danmark er det godt at kende disse regler, så en god ide er at holde dig oplyst omkring reglerne. Det kan du typisk gøre i virksomhedens personalehåndbog. Hvis en sådan ikke findes, eller du ikke kan finde de regler du er i tvivl om, så må du finde ud af hvilken overenskomst, du hører under, og så finder du bestemmelserne her.Skulle det være lovgivningsbestemte rettigheder, så kan din fagforening hjælpe dig med svar. Husk at din fagforening er der for dig. Det er simpelthen det du betaler dit kontingent for – og de vil gerne hjælpe dig. Sørg derfor for at udnytte den ekspertise du får stillet til rådighed fra din fagforening, når du har arbejde i Danmark.